Regulamin wypożyczalni kostiumów "kostiumiki.pl"

1. Osoby korzystające z naszych usług mają możliwość wypożyczenia kostiumów będących na stanie wypożyczalni po uprzednim kontakcie telefonicznym.

2. Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą, opuszczenia wypożyczalni. Od tego momentu żadne koszty nie będą zwracane.

3. Warunkiem wypożyczenia kostiumu jest wpłacenie kaucji.

4. Wysokość kaucji ustala wypożyczalnia i jest ona zależna od wartości kostiumu.

5. Wypożyczony kostium powinien być zwrócony w stanie kompletnym i nie zniszczonym.

6. Czas wypożyczenia trwa od momentu wydania do momentu zwrotu kostiumu do wypożyczalni.

7. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę i kaucję za udostępnienie kostiumu na podstawie aktualnego cennika.

8. Okres wypożyczenia kostiumu to 1 doba liczona od momentu wypożyczenia (weekend jest traktowany jako 1 doba).

9. W przypadku nie zwrócenia kostiumu w uzgodnionym terminie pobierana jest dodatkowa opłata: cena wypożyczenia razy ilość dni ponad uzgodniony termin korzystania z kostiumu.

10. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za kostium od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu.

11. W przypadku niedokonania zwrotu kostiumu bądź jego zniszczenia, wypożyczający zobowiązany jest pokryć równowartość ceny kostiumu lub koszty przywrócenia go do stanu pierwotnego. Brak zwrotu spowoduje uruchomienie procesu windykacji - na koszt wypożyczajacego.